Community Letters: Ang Buhay sa Isla Verde

Ang buhay sa Isla verde ay parang isang karagatan na hindi laging kalmado, darating at darating sa puntong may unos at lulunidin tayo ng mga problema pero salamat sa mga taong nagiging tulay at tumutulong upang bigyan ng magandang bukas ang bawat mamamayan ng Isla Verde.

Isang maliit na pulo ang matatagpuan sa pagitan ng Mindoro at Batangas City, ito ay tinatawag na Isla Verde. Ano nga bang meron sa islang ito? Bilang isang Verdinian at bilang isa sa mga mamayan ng Isla verde, masasabi ko na dalawang bagay lang ang umiiral sa islang aking kinalakihan at ito ay ang pagmamahal at pagtutulunga o bayanihan. Simple at maayos na pamumuhay lang ang kinasanayan ng bawat mamayan sa islang ito. 


Ngunit katulad ng ibang isla sa Pilipinas, hindi rin naging madali ang buhay sa Isla Verde sapagkat malayo ito sa syudad o kabihasnan at bilang isa sa mga kabataan na nakatira sa lugar na ito, isa ako sa mga naging saksi kung paanong hindi naging madali ang mamuhay sa islang nakatayo sa gitna ng karagatan mula sa aspeto ng pagkukuhanan ng pagkain, tubig at higit sa lahat sa aspeto ng edukasyon. 


Malaking karangalan ang maging isang mamamayan ng Isla Verde sapagkat halos lahat ng tao rito ay hindi nagpapadaig sa kahit na sino man maging sa pag-aaral at patalinohan ay hindi papahuli ang mga mamamayan ng islang ito, ngunit sa kabilang banda masasabi kong napag-iwanan ito pagdating sa modernong kagamitan na maaring magagamit sa pag-aaral katulad ng laptop o computer. Ang lugar na ito ay napapag-iwanan sa modernong panahon sapagkat walang kuryente at kung mayroon man ay umaasa lamang sa enerhiyang nagmumula sa solar or diesel generator, ngunit bilang isang kabataan na may pangarap at bilang isa na ring Verdenian walang bagay na mahirap para sa amin, lahat ay kakayanin para sa mga pangarap at minimithi. 


Ipinagmamalaki ko ang maliit na islang ito na siyang aking kinagisnan mula sa mga mahal ko sa buhay hangang sa mga taong nakatira dito na siyang humuhubog sa aking pagkatao. Simula pagkabata wala akong nakita kundi ang pagtutulungan kahit na sa maliit o simpleng bagay, malalayong magkakamag-anak, pero pamilya ang turingan sa isa’t-isa. Salat sa maraming bagay pero mayaman sa pagmamahalan at pagbabayanihan. 


Sa Isla Verde unang umusbong ang isang maliit na pangarap para sa akin at sa ibang kabataan dito, oo nga at salat kami sa maraming bagay pero hindi ito hadlang upang hindi namin maabot ang aming mga pangarap at ang isang maliit na islang ito ang siyang magiging inspirasyon ng bawat isa upang matupad ang bawat minimithi.


Ang buhay sa Isla verde ay parang isang karagatan na hindi laging kalmado, darating at darating sa puntong may unos at lulunidin tayo ng mga problema pero salamat sa mga taong nagiging tulay at tumutulong upang bigyan ng magandang bukas ang bawat mamamayan ng Isla Verde. Isa na rito ang Batang VIP at ang mga kasamahan nitong organisasyon na walang hinangad kundi maging maayos ang buhay ng mga Verdenian at syang nagbukas ng bagong pag-asa para sa mga katulad ko na nangangarap na maabot ang isang maliit na pangarap. 

Aubrey Panganiban is our first wearkindness Scholar. She is currently taking BS Education Major in Filipino at Golden Gate Colleges in Batangas City. She’s passionate about promoting the Filipino language and writing about her community.  
With your support, we will continue to partner with Batang VIP to offer the program to more students in Isla Verde, Batangas. 


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published